Multikulturalisme

Den pågående kampanjen for å gjøre vestlige nasjoner flerkulturelle. I Norge, formalisert i Stortingsmelding nr. 74

Den pågående kampanjen for å gjøre vestlige nasjoner flerkulturelle.

I Norge ble dette formalisert i Stortingsmelding nr. 74 (1979-1980), et omfattende skriv på drøye 180 sider. Verdt å merke seg i denne sammenhengen er at "holdningsskapende arbeid"  (byråkrat-versjonen av ordet "propaganda") er et dedikert punkt (kapittel 14).

   

EKSEMPLER