Stråmann

Å misrepresentere noens argumenter for å gjøre det lettere å angripe

Veldig ofte brukes hyperbole og stråmann-argumentasjon for å bygge opp et falskt premiss som lettere kan angripes.

EKSEMPLER