Skyldig ved assosiasjon

Antatt moralsk skyld basert på tilknytning til andre grupper eller individer

Formålet er å diskreditere personer eller organisasjoner ved å assosiere disse med kontroversielle og/eller ekstreme grupperinger.

EKSEMPLER