Sitat-aktivisme

Bruk av sitater som en indirekte måte å fremme egen agenda og/eller påvirke holdninger

Bruk av sitater for å fremme redaksjonens egen agenda eller holdning har vært en voksende trend. Sitater i seg selv er helt legitimt, og det er først når den samme vinklingen brukes gjentatte ganger, ofte med manglende kontekst og skarp slagside at det hele blir problematisk. Da er det rimelig å anta at saken ikke er publisert for å gi leseren et nyansert bilde, men heller for å "hamre" inn et budskap. Metoden er effektiv fordi: Redaksjonen kan forsterke sitt eget narrativ Sitater kan være vulgære og subjektive uten at redaksjonen bør frykte konsekvenser. I store saker vil det alltid finnes en kommentator som uttaler seg i tråd med redaksjonens holdning.

EKSEMPLER