Selektiv dekning

Løgn ved å unnlate (Lie by omission) handler om å bevisst holde tilbake informasjon som svekker ens egen agenda.

Løgn ved å unnlate. Ved å stadig fremheve saker med budskap som tjener egen ideologisk retning, og ignorere det motsatte kan narrativet kontrolleres. Utbredt og effektiv i stor grad fordi det ikke involverer direkte løgn.

EKSEMPLER