Revisjonisme

Å endre, benekte eller på annen måte skjule historiske fakta

"En illegitim endring av historiske fakta eller benektelse av relevant fakta med det mål å enten forfalske eller endre oppfatningen av historiske kjensgjerninger." - Wikipedia

EKSEMPLER