Repetisjon

Å påvirke holdninger ved å repetere et budskap over tid

De fleste kjenner premisset; repeteres et budskap mange nok ganger, aksepteres det etterhvert som en sannhet.

EKSEMPLER