Ladet språk

Å bruke ord/setninger som er ladet enten negativt eller positivt for å påvirke leseren.

EKSEMPLER