Hyperbole

Overdrivelse

Å overdrive et sak eller argument for å øke slagkraften til budskapet. 

EKSEMPLER