Hvit pixelering

Manipulering av pikselerte bilder for å gi inntrykk av lysere hudfarge enn hva som er tilfellet.

Fenomen som trolig har oppstått i svenske medier.

Manipulering av pikselerte bilder på redaksjonelt nivå, der formålet er å få lesere til å tro at vedkommende har lysere hudfarge enn hva som er tilfellet.

Det er vanskelig å anslå hvor utbredt teknikken er i praksis, da tidligere omtalte saker slettes av redaksjonene selv.

Les mer: https://sv.metapedia.org/wiki/Vitpixling

EKSEMPLER