Gaslighting

Å manipulere noens virkelighetsoppfatning ved å få vedkommende til å tvile på hendelser, egne tanker og hukommelse.

Gaslighting sees ofte i parforhold og består av flere manipulerende taktikker, som f.eks. løgn, dømming, tilbakeholdelse og intimidering.

EKSEMPLER