Dysfemisme

Det motsatte av sminkeord - for å presentere noen eller noe i negativt lys med negative konnotasjon

Tets

EKSEMPLER