Demoralisering

Handling eller prosess der formålet er å erodere moral hos fienden

Handling eller prosess der formålet er å erodere moral hos fienden

EKSEMPLER