Demonisering

Å marginalisere et individ eller en gruppe, f.eks. ved å bruke merkelapper med negativ konnotasjon.

Å marginalisere et individ eller en gruppe, f.eks. ved å bruke merkelapper med negativ konnotasjon. I dagens komersielle presse er dette typisk ord som "ytre-høyre", "hvit mann" og "klimafornekter"

EKSEMPLER