Blackout

Å unnlate eller på annen måte skjule informasjon om begivenheter som ellers ville hatt stor offentlig interesse.

Å unnlate eller på annen måte skjule informasjon om begivenheter som ellers ville hatt stor offentlig interesse.

EKSEMPLER