Bandwagon-effekt

Bandwagon-effekten går ut på at ens egen etterspørsel etter et gode kan bli påvirket av andres etterspørsel

"Bandwagon-effekt, en spesiell effekt innen teori som forklarer kunsumentenes etterspørsel av varer og tjenester. Bandwagon-effekten går ut på at ens egen etterspørsel etter et gode kan bli påvirket av andres etterspørsel: Dersom naboen kjøper ny bil, kan du selv bli påvirket til å kjøpe ny bil." - Store Norske Leksikon

EKSEMPLER