Agenda-setting

Måten media velger å forme nyhetsbildet bestemmer i stor grad hva offentligheten snakker om/tenker på.

Agenda-setting er en teori hvor ideen er at media bestemmer hva publikum tenker på ved å forme og moderere nyhetsbildet.

Teorien ble introdusert av Dr. Maxwell McCombs og Dr. Donald Shaw i 1972.

https://study.com/academy/lesson/agenda-setting-definition-function-process-examples.html

 

EKSEMPLER