Propaganda-metoder

Bla gjennom alle metoder og teknikker under.
Slagord

Kort, enkel frase som fremmer et spesifikt budskap. Har ofte en sterk omosjonell effekt i større grupper.

Revisjonisme

Å endre, benekte eller på annen måte skjule historiske fakta

Hvit pixelering

Manipulering av pikselerte bilder for å gi inntrykk av lysere hudfarge enn hva som er tilfellet.

Ladet språk

Å bruke ord/setninger som er ladet enten negativt eller positivt for å påvirke leseren.

Løgn

Løgn, uærlig eller villedende kommunikasjon

Hyperbole

Overdrivelse

Agenda-setting

Måten media velger å forme nyhetsbildet bestemmer i stor grad hva offentligheten snakker om/tenker på.

Frykt/usikkerhet

Bruk av frykt og usikkerhet for å forsterke et budskap

Demoralisering

Handling eller prosess der formålet er å erodere moral hos fienden

Blackout

Å unnlate eller på annen måte skjule informasjon om begivenheter som ellers ville hatt stor offentlig interesse.

Tredjepart-teknikk

The third party technique can take many forms, ranging from the hiring of journalists to report the organization in a favorable light, to using scientists within the organization to present their perhaps prejudicial findings to the public

Personkult

"Cult of personality" innebærer gjerne ideolisering av en bestemt person i massemedia

Dysfemisme

Det motsatte av sminkeord - for å presentere noen eller noe i negativt lys med negative konnotasjon

Eufemisme

Sminkeord - for å presentere noen eller noe mer positivt enn det egentlig er.

Ord og bilde

"Ord og bilde er mektige våpen. Misbruk dem ikke!" - Vær Varsom-plakaten

Repetisjon

Å påvirke holdninger ved å repetere et budskap over tid

Selektiv dekning

Løgn ved å unnlate (Lie by omission) handler om å bevisst holde tilbake informasjon som svekker ens egen agenda.

Skyldig ved assosiasjon

Antatt moralsk skyld basert på tilknytning til andre grupper eller individer

Sitat-aktivisme

Bruk av sitater som en indirekte måte å fremme egen agenda og/eller påvirke holdninger

Stråmann

Å misrepresentere noens argumenter for å gjøre det lettere å angripe

Gaslighting

Å manipulere noens virkelighetsoppfatning ved å få vedkommende til å tvile på hendelser, egne tanker og hukommelse.

Demonisering

Å marginalisere et individ eller en gruppe, f.eks. ved å bruke merkelapper med negativ konnotasjon.

Bandwagon-effekt

Bandwagon-effekten går ut på at ens egen etterspørsel etter et gode kan bli påvirket av andres etterspørsel