Litteratur

Et anbefalt utvalg av bøker som omhandler propaganda og sosial kontroll.

Propaganda

Edward Bernays (1928)

En av de grunnleggende moderne studiene av moderne propaganda. Edward Bernays var som kjent nevøen til Sigmund Freud, og følgelig ikke fremmed for menneskets psykologi.

“Bernays’ honest and practical manual provides much insight into some of the most powerful and influential institutions of contemporary industrial state capitalist democracies.”
-- Noam Chomsky

Amazon | Wikipedia | Goodreads
Bilde av boken Propaganda - The Formation of Men's Attitudes

Propaganda: The Formation of Men's Attitudes

Jaques Ellul (1962)

Jaques Ellul var en fransk professor, sosiolog og filosof. Han var tidligere Marxist og medlem av det franske Kommunistpartiet, men er i dag internasjonalt anerkjent for sine studier av propaganda. Elluls så propaganda som et sosiologisk fenomen heller enn noe laget av visse personer til visse formål.

Boken omtales i stor grad av Jaques Ellul og Noam Chomsky. Gir en svært god innsikt i det Walter Lippman omtalte som "tilskuer-demokrati" (spectator-democracy), der en intelektuell elite ser anser seg selv som ansvarlige for å lede den "forvirrede flokken" (befolkningen).

Amazon | Wikipedia | Goodreads
Bilde av boken Propaganda - The Formation of Men's Attitudes

Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda

Noam Chomsky (2002)

Forholdsvis lettlest bok på 112 sider. En solid introduksjon til moderne propaganda og sosial kontroll.

Chomsky belyser hvordan propaganda har utviklet seg som et fenomen i USA på tidlig 1900-tallet, og drøfter sentrale personer som Edward Bernays.

I tillegg får leseren et innblikk i hva slags syn den politiske eliten har på demokrati, og forklarer begrep som f.eks. Walter Lippmans "tilskuer-demokrati" og hvordan dette brukes til å rasjonalisere propaganda.

Amazon | Goodreads
Bilde av boken Propaganda - The Formation of Men's Attitudes

30-åring skutt i hodet

Per Olav Reinton (1990)

Relevant for norsk media er boken skrevet av NRK P2-journalist Per Olav Reinton.

I denne boka ser Reinton nærmere på hva som faktisk driver nyhetssakene i norsk media, og hvordan presse og journalister historisk påvirkes av ytre krefter. Mange interessante skildringer som i dagens klima antagelig hadde blitt ansett for å være svært kontroversielle.

"Både politiet og E-tjenesten har sine folk i de vesentligste redaksjonene i landet. De er der både i Dagsrevyen, NTB og de betydeligste avisredaksjonene. Det er strid dem imellom om hvem som er flinkest."

Ikke lenger i salg, men kan leses gratis på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.
Nasjonalbibliotektet
Bilde av boken Propaganda - The Formation of Men's Attitudes
 

Mer fra PropagandaDB