Hva er propaganda?

"Hundreds of billions of dollars are spent every year to control the public mind" - Noam Chomsky

"Propaganda finnes vel ikke i moderne vestlige demokratier?"

"Land som Norge har jo en høyt utdannet befolkning, så det er ingen trussel for oss."

Utdanning er - i motsetning til vanlig oppfatning - en forutsetning for moderne propaganda. Dette stod sentralt for Jaques Elluls tese om moderne propaganda.

Faktisk går han enda lenger og bruker begrepet "pre-propaganda" om utdanning, og konstaterer at det nettopp er de "intelektuelle" som er aller mest sårbare for propaganda.

I hans syn var skole og utdanning indoktrinering - noe også Albert Einstein, Noam Chomsky og (til og med) den Trilaterale Kommisjonen var enige om.

Hva er propaganda?

Folk flest tenker kanskje først og fremst på plakater fra Soviet og nazi-Tyskland når temaet nevnes. I realiteten er dette kun et veldig spesifikt område innenfor propaganda.

Definisjonene av ordet "propaganda" har variert betydelig de siste 100 årene. Blant de første autoritetene i feltet var Ed Bernays, nevøen til Sigmund Freud, som skrev boken "Propaganda" allerede i 1928. Bernays' syn var at propaganda er en konsistent innsats av en gruppe for å forme befolkningens holdninger.

Et annet syn kommer fra nettopp Jaques Ellul - en fransk filosof og sosiolog. I 1962 ga han ut boken "Propaganda: The Formation of Mens Attitudes", der propaganda tolkes mer som et sosiologisk fenomen, heller en noe som er laget av visse personer for bestemte formål. Ellul baserer seg på en definisjon det var bred enighet om på tidspunktet, fra Institute for Propaganda Analysis (IPA):

Propaganda er meninger eller handlinger uttrykt bevisst av individer eller grupper, der formålet er å påvirke andre individers eller gruppers meninger eller handlinger til bestemte formål og gjennom psykologisk manipulasjon.

Slik brukes propaganda

For å være effektiv må propaganda være:

  1. Konstant: det må hele tiden være en jevn konstant strøm. Massene kan ikke gis rom til å reflektere og vurdere sine holdninger.
  2. Total: utnyttes gjennom alle offentlige kanaler (presse, radio, TV, internett, reklame). Propaganda søker å treffe massene - ikke individet.

Tendensen til å tro at formålet med propaganda kun er å endre folks mening/oppfattelse er bare delvis riktig.

Propaganda søker å intensivere, forsterke og fokusere eksisterende trender og - viktigst av alt - lede folk til handling.

Typer propaganda

Det finnes ulike typer som for eksempel skjult og åpen propaganda, ofte kalt svart og hvit propaganda.

  • Hvit propaganda: avsenderen er åpen om sine holdninger og forsøker ikke å holde intensjonene sine skjult. Eksempler på dette kan være innvandring i mediene, eller statlige kampanjer for å redusere røyking.
  • Sort propaganda: tilfeller der befolkningen ikke er klar over at noen forsøker å påvirke dem.

Propaganda must be continuous and lasting -- continous in that it must not leave any gaps, but must fill the citizen's whole day and all his days; lasting in that it must function over a very long time.
 

Mer fra PropagandaDB