Wikipedias revisjon av kulturmarxisme

Detaljer

“Wikipedia made a real effort at neutrality for, I would say, its first five years or so. And then … it began a long, slow slide into what I would call leftist propaganda”
— Larry Sanger, med-grunnlegger av Wikipedia

På under 10 år har begrepet "cultural marxism" gått fra å være et politisk fenomen til å være en "anti-semittisk ytre-høyre konspirasjonsteori".

Begrepet ble gjort relevant av Jordan Peterson, som i stor grad knyttet det til postmodernisme. Her er et klipp fra en av Petersons forelesninger om postmodernisme og politisk korrekthet.