VG - Ny studie: Pfizer og Moderna kan gi livslang beskyttelse

I denne artikkelen bruker VG tredjepart-teknikk ved to anledninger:

1. Viser til resultater fra en forholdsvis liten studie (n=14)

2.  Bruker uttalelse fra immunolog Anne Spurkland (som både VG og NRK bruker som kilde på vanlig basis) for å tolke resultatene.