VG - Det hvite raseriet

"Det hvite raseriet" var en holdningsskapende kampanje produsert av VG.

Spesialen tok sikte på å fremheve hvite personer med ytre høyre-orienterte holdninger som en trussel mot demokratiet.