Statilig overvåkning er verdt prisen (BBC)

Detaljer

BBC bruker tredjepart-teknikk for å fremme et budskap at statlig overvåkning er positivt.

I følge artikkelen er det tenketanken The Tony Blair Institute for Global Change (TBI) som hevder at dette er gunstig for samfunnet, og noe som utveier kostnadene.

Legg merke til hvordan overskriften i seg selv er konkluderende, og ikke spørrende:

"Coronavirus: State surveillance 'a price worth paying'"