Spis mindre kjøtt (NRK)

Detaljer

Artikkelen fra 2014 fremhever budskapet fra professor i matsikkerhet, Tim Lang. Saken inkluderer supplerende synspunkter fra norske politikere, men mangler motargumenter og kritisk drøfting av professorens budskap.