NRK-intervju med moren til IS-døtrene

Detaljer

NRK bruker emosjonelle virkemidler for å skape et mer relaterbart og medmenneskelig inntrykk av bakgrunnen til søstrene som vervet seg til IS.