Interaktiv klima-spådom (NRK)

Detaljer

NRK har utviklet et interaktiv informasjonssegment som hevder å spå klimakrisens innvirkninger i grove trekk i hver enkelt kommune.

Intensjonen bak er antakelig å gjøre leseren mer mottakelig for det grønne skiftet ved å gjøre klimakrisen mer lokal og mindre abstrakt. På den måten får leseren en forsterket følelse av hvordan krisen rammer han/hun direkte.