Fengsling av nettroll for 'psykologisk skadelig' innhold

Detaljer

Trusselen om fengsling basert på subjektive kriterier vil sannsynligvis ha effekt i form av selvsensur.

YouTube har en lignende effekt. Reglene er vage og moderering er skjønn-basert. Brukerne kan derfor aldri være helt sikre på om de har brutt reglene eller ikke, og velger ofte å ikke ta noen sjanser.