Det Amerikanske Hatet (VG)

Detaljer

VG spesial der "anti-fascist" intervjues om sitt ønske etter å drepe høyreekstreme rasister.

Legg merke til hvordan de politiske motpolene betegnes av VG. Antifa er kjent som ekstremister, men skildres som anti-fascister og anti-rasister.