Dagbladet bruker fototekniske virkemidler til å fordreie virkeligheten

Detaljer

Dagbladet ble anklaget for å bruke teleobjektiv i saken som viste det som angivelig var mennesker tett i tett på Grünerløkka 4. april 2020.

De ble kritisert (ikke felt) av PFU ihht. Vær Varsom-plakaten 4.12.

Nrk.no - Kritikk av Dagbladet etter omstridt korona-bilde

Faktisk.no - Dette vet vi om Dagbladets omstridte reportasje fra Grünerløkka