CNN manipulerer bilde av Joe Rogan

Detaljer

Denne saken er i stor grad relatert til Ivermectin-narrativet, der formålet var å angripe medikamentet som en mulig behandlingsform mot Covid-19.

Joe Rogan la ut en video på sin Instagram-side der han meldte å ha testet positivt for Covid-19. I samme video forteller han om behandlingen sin, som inkluderte Ivermectin.