PropagandaDB

"Hundreds of billions of dollars are spent every year to control the public mind" - Noam Chomsky

 

Eksempler

Konkrete eksempler på saker og tilfeller der propaganda utnyttes.

 

Metoder

Les om ulike metoder

Ord og bilde

"Ord og bilde er mektige våpen. Misbruk dem ikke!" - Vær Varsom-plakaten

Repetisjon

Å påvirke holdninger ved å repetere et budskap over tid

Selektiv dekning

Løgn ved å unnlate (Lie by omission) handler om å bevisst holde tilbake informasjon som svekker ens egen agenda.

Skyldig ved assosiasjon

Antatt moralsk skyld basert på tilknytning til andre grupper eller individer

Sitat-aktivisme

Bruk av sitater som en indirekte måte å fremme egen agenda og/eller påvirke holdninger

Stråmann

Å misrepresentere noens argumenter for å gjøre det lettere å angripe