Statsfinansierte nudging-prosjekter

Den kontroversielle nudging-metoden er sentral i flere prosjekter finansiert av forskningsrådet

 

Den kontroversielle nudging-metoden er sentral i flere prosjekter finansiert av forskningsrådet.

I forskningsrådets prosjektbank finnes det over 400 prosjekter som får tildelt 1,5 milliarder i støtte. Gjør du et søk på "nudging" vil du finne flere initiativer som tar sikte på å bruke teknikken. Les mer om nudging her.

Spesielt interessant er kanskje prosjektet: "Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions".

Metodene underbygges i en kvalitativ studie, publisert i 2021, som tar utgangspunkt i å måle den emosjonelle responsen til 36 femteklassinger etter å ha vist de "forstyrrende" bilder av plastforurensning. Dette prosjektet har blitt bevilget 12,9 millioner kroner i støtte over en fireårs-periode (2020-2024).

Les studien her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.635448/full

I studien finner vi noen interessante påstander - mildt sagt:

"We believe that it is possible to artificially evoke disruption and thereby induce change processes."

"We found that the disruptions triggered emotional reactions like anger and fear. With these emotions as a driving force, the first workshop step was introduced, the Framing of the problem. "

Selve premisset er altså å indusere endring ved å trigge emosjonelle reaksjoner - spesifikt frykt og sinne.

Da er jo spørsmålet hvorvidt dette balanserer på en etisk knivegg?

Er rasjonalet at hensikten helliger målet?

Klima-spørsmålet i seg selv er svært betent, og en vesentlig del av befolkningen i vesten er delt på midten.

Hvorfor er det egentlig ingen debatt rundt dette?

En psykologisk operasjon som beveger seg på såpass grumsete etisk grunn burde vel i det aller minste vært fremmet i offentlig diskurs - spesielt når det finansieres av skattebetalerne selv?