David McGowan

Journalisten som linket hippie-bevegelsen til CIA, MKULTRA og okkulte ritualer.
[...] Speaking of advice: this David McGowan fella really ought to quit smoking. With all the elitist feathers he’s ruffling, he’s likely to come down with a spontaneous case of hitherto undiagnosed stage 4 inoperable Pancreatic cancer.

Er du kjent med temaer som MKULTRA og CIAs besettelse av sekter, er sjansen stor for at navnet David McGowan har dukket opp i en eller annen sammenheng. 

McGowan var en undersøkende journalist, forfatter og aktivist fra California. Han hadde utdannelse i psykologi fra UCLA, men drev stort sett som selvstendig næringsdrivende og som frilans-journalist hele livet.

I dag er han mest kjent for å ha gått dypt inn i flere konspiratoriske temaer, og var en markant skeptiker til såkalt "tilfeldighetsteori".

Det som imidlertid skilte David fra den stereotypiske konspirasjonsteoretikeren var hans seriøse tilnærming til temaene han undersøkte. Dette kombinert med en gullpenn, evne til å resonnere kritisk og å være særdeles god til å finne sammenhenger i et hav av offentlig tilgjenglig informasjon, gjorde at han utmerket seg i feltet allerede på 90-tallet.

McGowan døde av kreft i 2015, 55 år gammel, i det mange betegner som et mistenklig dødsfall. David formidlet selv syv måneder tidligere en kommentar (sitert øverst) som ble skrevet anonymt av en bruker kalt "Phoenix Archangel", og som ble postet til en videoopplasting av "Caravan to Midnight radio show".

At hans død skyldtes kreft er det liten tvil om. Om det kan ligge mer bak enn naturlig oppstått sykdom kan det naturligvis spekuleres i.    

Bilde av David McGowan
David McGowan

Verdt å nevne er det at Alissa - Davids eldste datter - senere publiserte en oppdatering, der hun gir uttrykk for at dødsfallet antakelig var et resultat av en usunn livsstil.  

After a courageous and painful six-month battle, Dave passed away on November 22, 2015, at his home in Eagle Rock. He was indeed one of the most stubborn individuals I have ever known, and he fought with every last ounce of strength he had.

 

Despite the predictions of Mr./Ms. Archangel, my father did not believe himself to be a target, and knew that his untimely death was a product of his own unhealthy lifestyle choices. A heavy smoker for over 40 years, he also had a job that exposed him to asbestos and other cancer-causing agents, as well as a typically male aversion to the doctor (he ignored warning signs for many months before seeking medical attention).

 

This site (and his intellectual property) are now owned and maintained by me, his eldest daughter, Alissa.

—Alissa McGowan, Daves datter

Anbefalt lesing

Alissa har i ettertid sørget for å vedlikeholde bloggen som fortsatt er tilgjengelig, og materialet McGowan undersøkte har blitt bygget videre på i nyere tid.

Den kritikerroste boken "CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties" skrevet av Tom O'Neill som ble utgitt i 2019, avdekker for eksempel i detalj hvordan Charles Manson spesifikt var tilknyttet CIA og MKULTRA-prosjektet - noe McGowan også undersøkte på begynnelsen av 2000-tallet.

Her er to av de kanskje mest kjente utgivelsene til McGowan:

1. Inside the LC
Inside the LC: The Strange but Mostly True Story of Laurel Canyon and The Birth of the Hippie Generation

Den interessante historien om hvordan hippie-bevegelsen oppstod i USA på 60-tallet. Sentralt for serien er nettopp hvordan de store legendene - som Jim Morrison, Frank Zappa og "Papa" John Phillips - oftere enn ikke tilhørte familier med tilknytning til amerikansk etterretning, og mer spesifikt MKULTRA.

Hele artikkelserien består av 22 deler.

Inside the LC: part I

Inside the LC: alle artikler

 

2. Programmed to kill
Programmed to Kill: The Politics of Serial Murder

Programmed to Kill ble utgitt i bokform allerede i 2004. Her ser McGowan på amerikanske seriemordere som et moderne fenomen, og mulige koblinger til MKULTRA.

Strukturert som en sak-for-sak analyse presenteres flere av de store sakene som på tidspunktet fikk internasjonal oppmerksomhet - deriblant Henry Lee Lucas, Charles Manson og David Berkowitz (Son of Sam).

Amazon (kun fysisk): Programmed to Kill: The Politics of Serial Murder

Hele boka i pdf-versjon (gratis): archive.org