Dr. James Giordano: The Brain is the Battlefield of the Future

Professor i nevroteknologi og biokjemi snakker om militarisering av teknologi som pƄvirker hjernen.

Video på 1 time.

Dr. James Giordanos er direktør for "Neuroethics Studies Program" og tidligere rådgiver i DARPA. Foredraget handler om utviklingen av nevroteknologi, DARPA-prosjekter og fremveksten av psykologiske operasjoner de siste 20 årene, og i tillegg hvordan andre nasjoner og ikke-statelige aktører kan utnytte potensialet i teknologien.