10 prinsipper for propaganda

"Fienden begår grusomheter med vilje; våre uhell er ufrivillige."

 

Opprinnelig publisert på fransk ("Principes élémentaires de propagande de guerre") av Anne Morelli i 2001, som et analytisk rammeverk for opplysning og medie-analyse.

  1. Vi ønsker ikke krig.
  2. Fienden alene får skylden for krigen.
  3. Fienden er iboende ond, og ligner på djevelen.
  4. Vi forsvarer en edel sak, ikke vår egen interesse.
  5. Fienden begår grusomheter med vilje; våre uhell er ufrivillige.
  6. Fienden bruker ulovlige våpen.
  7. Vi lider små tap, fiendens tap er enorme.
  8. Kunstnere og intellektuelle støtter vår sak.
  9. Vår sak er hellig, den har en hellig karakter.
  10. Den som tviler på vår propaganda, er en forræder.

 

Kilde: Wikipedia