Artikler

Side 1 av 4
Sosial kontroll

Statsfinansierte nudging-prosjekter

Den kontroversielle nudging-metoden er sentral i flere prosjekter finansiert av forskningsrådet

Sosial kontroll

Sosial kreditt rulles ut i Italia

Smart Citizen Wallet lanseres som en del av Bolognas "Digitale Agenda".

Dokument

Cognitive Warfare

En drøfting av kognitiv krigføring fra NATOs Innovation Hub

Påvirkning

10 prinsipper for propaganda

"Fienden begår grusomheter med vilje; våre uhell er ufrivillige."

Artikkel

Fire gode bøker om propaganda

Sjekk disse fire bøkene om sosial kontroll og moderne propaganda for å få større innsikt i hvordan media påvirker hva vi mener.

Sosial kontroll

Hva er nudging?

Slik brukes nudging til å kontrollere atferden din