Velg en side

Når kriser oppstår innad i selskapet, bør det finnes en leder som kan håndtere dette på best mulig måte. Riktig krisehåndtering kan begrense konsekvensene av en uforutsett hendelse, som for eksempel at selskapets økonomi plutselig går svært dårlig, eller at det er mediastorm rundt bedriften grunnet en ansatt sine uønskede handlinger. Krisehåndtereren kan redde bedriften fra å skade ryktet, få økonomiske problemer, eller dårlige relasjoner mellom de ansatte.

Et eksempel på en krise i et selskap kan være at halvparten av de ansatte i selskapet omkommer i en flyulykke. Dette ville vært en alvorlig krise for ethvert selskap, og ville sannsynligvis fått stor oppmerksomhet i media. I slike tilfeller er det gjerne krisehåndtererens ansvar å informere de ansatte om situasjonen, og samtidig vite hvem som bør informeres om hva, og hvordan.

Hvilke egenskaper bør en krisehåndterer ha?

Krisekommunikasjon er utfordrende, og det krever at den som har ansvaret for det har rett holdning, og kan vise empati og kontroll over situasjonen. Dersom krisehåndtereren har evnen til å kommunisere på en ryddig og bra måte med media, de ansatte og eventuelle pårørende, så kan skadevirkningene saken har på bedriften begrenses til et minimum. Det å håndtere en krise krever visse egenskaper.

Krisehåndtereren bør utvise evnen til å finne orden i en kaotisk situasjon, slik at når det står på som verst for bedriften, og de ansatte ikke klarer å se lys i enden av tunellen, så hjelper krisehåndtereren dem med det. Krisehåndtereren bør også vise realistisk optimisme. Vedkommende skal hjelpe de ansatte å tenke positivt, men må samtidig være ærlig og ikke sminke situasjonen.

Bedriftens mål

Når bedriften gjennomgår en krise, er dette noe som kan gi utslag på de ansattes evne til å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Dette kan skade bedriften ytterligere, og gjøre situasjonen enda verre. Derfor er det viktig at krisehåndtereren hjelper de ansatte til å best mulig kunne arbeide slik at bedriftens mål kan etterfølges. Krisehåndtereren må kunne veilede de ansatte, men samtidig utvise empati.

Med riktig kommunikasjon, tilstrekkelig med tid og åpenhet mellom de ansatte, vil bedriftens interne mål sakte men sikkert kunne nås, på lik linje som før krisen oppstod. Krisehåndtererens evne til å finne mening, mål og struktur i en kaotisk setting, kan være avgjørende for bedriftens fremtid. Det å håndtere en krise kan ta tid, og hvor lang tid den enkelte bedriften trenger avhenger naturligvis av krisens natur.