Velg en side

I Norge er vi heldige. Så mange som ni av ti arbeidstakere oppgir at de trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø. Dette kan nok begrunnes med at arbeidsmiljøet i Norge stort sett holder en høy standard samt at kvinner og menn er relativt likestilte sammenlignet med mange andre land. I bedriftene er det fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet), noe som sikrer arbeidstakernes trivsel.

Ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er det norske arbeidsmiljøet i verdenstoppen, og majoriteten av befolkningen trives på jobb. Det sies også at arbeidet er en viktig kilde til god helse, lykkefølelse og tilhørighet for nordmenn. Det er nærmere tre millioner yrkesaktive mennesker i Norge, noe som tilsvarer rundt 70 % av befolkningen. Sammenlignet med gjennomsnittet i EU-land er andelen nordmenn i arbeid 11 % høyere enn i disse landene.

Jobb og rettigheter

Norske arbeidstakeres rettigheter bestemmes gjennom blant annet arbeidsmiljøloven og ferieloven. Disse lovene gjelder for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Lovene sikrer deg blant annet rett på en arbeidskontrakt som skal spesifisere arbeidstid og lønn. Loven sier også at en normal arbeidsuke er på 37,5 timer, og at alle arbeidstakere i landet har rett på minst fire uker ferie i løpet av et år.

Dersom du jobber i Norge har du også rett til å få full lønn fra jobben dersom du har fravær grunnet sykdom, et visst antall dager. Og dersom arbeidstakere får barn, har de også rett til lønnet permisjon slik at de kan tilbringe tid med det nye familiemedlemmet. Lærlinger har også rett på lønn mens de er under opplæring. Det er med andre ord lukrativt i det norske arbeidslivet.

Hvordan er det å jobbe i et stort selskap?

Dersom du f.eks. jobber som krisehåndterer i et stort selskap i Oslo, vil du kunne dra nytte av de samme rettighetene som en som jobber i en liten privat bedrift. Å jobbe som krisehåndterer innebærer et stort ansvar, og denne personen vil ha ansvar for å styre skuten når bedriften gjennomgår vanskelige tider. Krisehåndtereren skal hjelpe de ansatte i en bedrift til å tenke positivt under tøffe omstendigheter.

Krisehåndtereren har derfor – i likhet med norske lover – en viktig rolle i norske arbeidstakeres liv. Det er helst store selskaper som har en egen krisehåndterer, og vedkommende kan nesten beskrives som selskapets klippe. Dersom selskapet gjennomgår tunge økonomiske tider eller er på randen av konkurs, da trår krisehåndtereren til og får selskapet på rett kjøl igjen. Å jobbe som krisehåndterer er både givende, sosialt og krevende.